Po raz dwudziesty mieliśmy przyjemność gościć Państwa na Jubileuszowej  Konferencji Naukowo – Szkoleniowej Opieki Paliatywnej i Zespołów Hospicyjnych, na której spotykali się ludzie, którym bliska jest idea opieki hospicyjnej i paliatywnej. Konferencja odbyła się w dniach 21-23 stycznia 2016r. w Częstochowie a tematem przewodnim konferencji były słowa: „Hospicjum sztuką życia – sztuką jest pomagać.”

Gwarantem najwyższych standardów i jakości naszej Konferencji są osoby i instytucje, które poparły jej organizację. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli:

•    Arcybiskup Metropolita Częstochowski ks. dr Wacław Depo,
•    Starosta Częstochowski Andrzej Kwapisz,
•    Naczelna Izba Lekarska,
•    Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych,
•    prof. dr. hab. n. med. Violetta Skrzypulec-Plinta Śląskiego Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach Uniwersytetu Medycznego w Katowicach,
•    mgr Anna Kaptacz Prezes Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Opieki Paliatywnej,
•    dr n. med. Wiesława Pokropska Konsultant Krajowy w dziedzinie medycyny paliatywnej,
•    mgr Izabela Kaptacz Konsultant Krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej,
•    dr n. med. Jadwiga Pyszkowska Konsultant Wojewódzki w dziedzinie medycyny paliatywnej
•    Polskie Towarzystwo Medycyny Paliatywnej.Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom, które zechciały przyjąć zaproszenie na naszą Konferencję. Jesteście inspiracją do podejmowania kolejnych inicjatyw i dbania o ciągły rozwój opieki paliatywnej w Polce.
Za objęcie Konferencji patronatem medialnym dziękujemy: Telewizji Polskiej Katowice, Tygodnikowi Katolickiemu Niedziela, Telewizji Orion, Medycynie Praktycznej, Dziennikowi Zachodniemu, Ogólnopolskiemu Systemowi Ochrony Zdrowia oraz Magazynowi Pielęgniarki i Położnej. Dzięki Wam idea opieki paliatywnej dociera do tysięcy potrzebujących.
Dziękujemy za wszelkie wyrazy wsparcie wszystkim, którzy przyczynili się do przygotowania i przeprowadzenia naszego przedsięwzięcia: członkom Komitetu Naukowego i Organizacyjnego oraz współorganizatorom: Polskiemu Towarzystwu Pielęgniarstwa Opieki Paliatywnej, Zakładowi Medycyny i Opieki Paliatywnej Katedry Pielęgniarstwa Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Kołu Terenowemu Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego w Częstochowie oraz gospodarzowi miejsca Konferencji Akademii Polonijnej w Częstochowie.
Niezmiernie cieszymy się, że mogliśmy gościć tak wielu znakomitych prelegentów, gości oraz uczestników, którzy swoją obecnością uświetnili nasze wydarzenie.
Życie to wartość, której bronimy do ostatniego szeptu, do ostatniego tchu, do ostatniego zamknięcia powiek. Niech motto XX Jubileuszowej Konferencji "Hospicjum sztuką życia - sztuką jest pomagać" przyświeca nam w codziennej posłudze chorym terminalnie i podtrzymuje wiarę w sens i wielką wagę idei opieki paliatywnej.

    
prof. dr hab. n. med. Krystyna de Walden-Gałuszko,
Kierownik Komitetu naukowego
Prezes Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego

mgr Izabela Kaptacz
Kierownik Komitetu organizacyjnego
Konsultant Krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej

mgr Anna Kaptacz
Prezes Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Opieki Paliatywnej
Prezes Stowarzyszenia Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej.

 

 

 

 

PODSUMOWANIE

XX Jubileuszowa Konferencja Naukowo – Szkoleniowa Opieki Paliatywnej i Zespołów Hospicyjnych - dzień pierwszy – 21.01.2016

Pierwszy dzień XX Jubileuszowej Konferencji Naukowo - Szkoleniowej Opieki Paliatywnej i Zespołów Hospicyjnych za nami! Dwie sesje warsztatowo - wykładowe obfitowały w nowe informacje, wiedzę i wymianę doświadczeń. 21 stycznia w Centrum Kongresowym Akademii Polonijnej, odbyło się również Walne Zebranie Członków Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Opieki Paliatywnej, podsumowujące dotychczasowe działania i wyznaczające przyszłe kierunki rozwoju Towarzystwa.

W sesji warsztatowo - wykładowej wzięli udział zarówno członkowie PTPOP, jak i wszyscy inni chętni, zainteresowani poruszanymi zagadnieniami. Podczas pierwszego dnia konferencji mieliśmy zaszczyt gościć znakomitych prelegentów. Warsztat na temat „Zapis recept na opioidy” poprowadziła dr n. med. Jadwiga Pyszkowska, specjalista medycyny paliatywnej i anestezjologii, a wystąpienie „Wystawianie recept przez pielęgniarki w świetle zmian prawa medycznego” zaprezentował mec. Wojciech Wojtal, prawnik specjalizujący się m. in. w prawie medycznym i farmaceutycznym. Równie interesujący warsztat na temat „Dylematy pielęgniarskiej opieki paliatywnej” przeprowadziły prezes Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Opieki Paliatywnej mgr Anna Kaptacz oraz wiceprezes mgr Wiesława Piotrowska. Urozmaiceniem wykładów był panel dyskusyjny „Czy istnieje sposób na skuteczne leczenie bólu?”, prowadzony przez mgr Joannę Faron, mgr Małgorzatę Nieziołek, mgr Małgorzatę Mamicę, mgr Alicję Stanek oraz mgr Izabelę Kaptacz. Ks. dr Tomasz Knop poprowadził Bibliodramę „O miłosiernym Samarytaninie”, wzbogacając sferę duchową wszystkich uczestników warsztatów. „Warsztat dla pomagających - zrób cos dla siebie! Wypalenie zawodowe w teorii i techniki przeciwdziałania w praktyce” poprowadziły psycholog mgr Magdalena Stępień i mgr Iwona Wojnowska – Rudnik, pokazując, w jaki sposób osoby pomagające chorym terminalnie, mogą zadbać również o swoje zdrowie psychiczne.
Chętni mogli zakończyć dzień Mszą Świętą w Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej na Jasnej Górze oraz Apelem Jasnogórskim.

XX Jubileuszowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa – dzień drugi – 22.01.2016

Podziękowania, gratulacje dla organizatorów i życzenia sukcesów - zakończył się właśnie drugi dzień XX Jubileuszowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Opieki Paliatywnej i Zespołów Hospicyjnych. Interesujące sesje plenarne i wspaniali prelegenci sprawili, że 22 stycznia, Centrum Kongresowe Akademii Polonijnej w Częstochowie było wypełnione po brzegi.

Konferencję Naukowo - Szkoleniową Opieki Paliatywnej i Zespołów Hospicyjnych już po raz 20. zorganizowało Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej.  Tegorocznym mottem przewodnim spotkania były słowa „Hospicjum sztuką życia – sztuką jest pomagać”. Współorganizatorami wydarzenia były: Polskie Towarzystwo Pielęgniarstwa Opieki Paliatywnej, Zakład Medycyny i Opieki Paliatywnej Katedry Pielęgniarstwa Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Koło Terenowe w Częstochowie Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego oraz gospodarz miejsca Konferencji Akademia Polonijna w Częstochowie.
Uroczysty moment oficjalnego otwarcia Jubileuszowej Konferencji odbył się w akompaniamencie koncertu muzyki poważnej, w wykonaniu Trio Smyczkowego Mozart. – Motto Jubileuszowej Konferencji nawiązuje do naszych codziennych doświadczeń - na drodze wciąż spotykamy osoby, które są świadectwem tego, że życie chorego może być piękne i twórcze – tak przywitała wszystkich przybyłych gości mgr Izabela Kaptacz, Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Konferencji, Konsultant Krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej. Uczestników Konferencji powitał również prorektor Akademii Polonijnej O. Prof. nzw. dr hab. Wojciech Podlecki. Następnie głos zabrała mgr Anna Kaptacz, prezes Stowarzyszenia Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej oraz Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Opieki Paliatywnej - Przy okazji 20-lecia naszej Konferencji pragnę bardzo gorąco podziękować wszystkim przybyłym gościom, naszym przyjaciołom, którzy towarzyszą nam przez cały rok. Jesteście dla nas ramieniem, na którym możemy się wesprzeć w codziennych działaniach. Konferencja to nasze święto, ale poza nią, rzeczywistość jest szara, trudna, związana z pochylaniem się nad chorym terminalnie człowiekiem i jego rodziną. W czasie rozpoczęcia konferencji przemawiali również zaproszeni goście. - Rocznice 20-lecia są symbolicznie porównywane do porcelany. Mam pokusę przypisać jej walory organizatorom konferencji: wytrzymali, wypalani w wysokich temperaturach trudnych sytuacji, piękni, użyteczni i bezinteresowni - tymi pięknymi słowami podsumowała codzienną pracę na rzecz osób chorych dr n. med. Jadwiga Pyszkowska, Konsultant Wojewódzki w dziedzinie medycyny paliatywnej województwa śląskiego i opolskiego.
W swoim przemówieniach zaproszeni goście dziękowali przedstawicielom Stowarzyszenia, za to, że już po raz 20. zorganizowali konferencje, która jest znakomitą platformą wymiany doświadczeń i wiedzy – co podkreślał w swoim przemówieniu wiceprezydent Miasta Częstochowy Andrzej Szewiński. Równie serdecznie organizatorom wydarzenia dziękował Senator RP Ryszard Majer - Jestem wdzięczny za przygotowanie dzisiejszej konferencji oraz za państwa obecność, zarówno w środowisku osób, które odchodzą, jak i obecność dla tego środowiska poza nim. Cały czas podkreślacie swoją wolę i oczekiwania wobec polityków, a my jesteśmy po to, aby was wspierać w waszych dążeniach.
Ponadto z zaproszonych gości głos zabrali: Henryk Kasiura - wice starosta Powiatu Częstochowskiego, prof. dr hab. n. med. Czesław Marcisz - prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Barbra Płaza – przewodnicząca Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie, dr n. med. Jacek Kozakiewicz - przewodniczący Śląskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Katowicach, Adrian Staroniek Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta Częstochowy, Agnieszka Sowińska w imieniu Europosłanki Jadwigi Wiśniewskiej i Jan Błaszczyk w imieniu posłanki RP Haliny Rozpondek,
Anioł – istota nadludzka, opiekuńcza, magiczna – zasłużeni goście oraz prelegenci zostali obdarowani tym symbolem, w postaci rękodzieła częstochowskich artystów Państwa Ledeckich.
Podczas konferencji, w której uczestniczyło niemal trzystu uczestników z całej Polski, (głownie pielęgniarki, lekarze, psycholodzy, fizjoterapeuci, duszpasterze oraz wolontariusze, na co dzień działający w ośrodkach opieki paliatywnej i hospicyjnej), poruszano zagadnienia dotyczące problemów fizycznych, psychicznych, społecznych i duchowych pacjentów dorosłych i dzieci obejmowanych opieką paliatywną. Podczas trzech dni trwania Konferencji odbyło się siedem sesji wykładowych oraz dwie warsztatowe.
I sesję plenarną rozpoczął ks. dr Tomasz Knop, duszpasterza hospicjum częstochowskiego, teologa duchowości prezentując wykład programowy o sztuce życia i umierania. Mgr Katarzyna Mucha, specjalistka w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej, zawodowo związana z Hospicjum Częstochowskim, przybliżyła zgromadzonym dane dotyczące pacjentów obejmowanych opieką oraz personelu tej placówki, a psycholog, mgr Krzysztof Kuraś, przedstawił wyniki prowadzonych badań m.in. na temat oceny satysfakcji pacjentów z opieki paliatywnej w Stowarzyszeniu Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej. Wykład na temat "Nowa jakość opieki paliatywno-hospicyjnej w opinii opiekunów formalnych i nieformalnych" wygłosiła specjalista pielęgniarstwa opieki paliatywnej dr n. med. Barbara Sikora.
Uczestnicy XX Jubileuszowej Konferencji, po krótkiej przerwie powrócili na II sesję plenarną. W tej części programu zarówno prelegentami, jak i moderatorami byli: dr n. med. Jadwiga Pyszkowska oraz prof. dr hab. n. med. Grzegorz Opala. Dr n. med. Jadwiga Pyszkowska wygłosiła wykład na temat "Choroba klęską czy zadaniem?", w którym wytłumaczyła zgromadzonym, czym jest choroba i opieka paliatywna. O chorobach mózgu w wieku podeszłym mówił prof. dr hab. n. med. Grzegorz Opala, zwrócił uwagę na najważniejsze problemy społeczne oraz zmiany demograficzne. O chorobach nowotworowych, którym towarzyszą choroby płuc lub problemy z drożnością przewodu pokarmowego, mówili specjaliści medycyny paliatywnej dr n. med. Aleksandra Kotlińska-Lemiszek oraz dr n. med. Marcin Janecki.
Drugi dzień sesji plenarnych zakończyły wykłady prelegentów, zawodowo związanych z Akademią Polonijną - dr n. o zdr. Krystyny Mizerskiej, dr Andrzeja Mirskiego, dr n. med. Bartosza Wanota. Swoje wystąpienia przedstawili również studenci Akademii - Agnes Puzio, Jolanta Puzio oraz Piotr Tarnowski.
Wszyscy uczestnicy Konferencji zaproszeni zostali do Teatru im. Adama Mickiewicza w Częstochowie, na sztukę „Trener życia”. Komedia w reżyserii Wojciecha Malajkata opowiada o losach charyzmatycznego coacha – trenera życia – i jego trudnej pacjentki. Chętni zakończyli dzień Apelem Jasnogórskim.

XX Jubileuszowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa – Dzień Trzeci - 23.01.2016

- Żaden wiatr nie jest dobry dla okrętu, który nie zna portu swego przeznaczenia - zacytował za Konfucjuszem podczas swojego wystąpienia doc. dr n. med. Zbigniew Bohdan. XX Jubileuszowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Opieki Paliatywnej i Zespołów Hospicyjnych w wielkim stylu dopłynęła do portu swego przeznaczenia, stając się wspaniałym wspomnieniem w pamięci wszystkich uczestników.

Trzeci dzień Konferencji rozpoczął się Pielgrzymką Hospicjów Polskich i uroczystą Mszą Świętą w Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej na Jasnej Górze, koncelebrowaną przez Arcybiskupa Metropolitę Częstochowskiego dr Wacława Depo. Następnie IV sesję plenarną otworzyła i wykład na temat wsparcia chorego i refleksji dla udzielających tego wsparcia, wygłosiła prof. dr hab. n. med. Krystyny de Walden-Gałuszko, Kierownik Naukowego Konferencji, od wielu lat współpracująca i wspierającej działania Stowarzyszenia Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej. Wspólnie z doc. dr hab. n. med. Zbigniewem Bohdanem zastanawialiśmy się nad zagadnieniem przemijania i horyzontu życia. Nad religijnym aspektem choroby pochylili się w swoich wystąpieniach dr hab. Norbert G. Pikuła i mgr Wiesława Piotrowska. V sesja plenarna Konferencji dotyczyła nowości oraz aktualnych problemów w leczeniu bólu przewlekłego. W tej części swoje wykłady wygłosili dr n. med. Aleksandra Ciałkowska-Rysz, dr n. med. Michał Graczyk oraz dr n. med. Tomasz Dzierżanowski.
Najmłodsi pacjenci znaleźli się w centrum zainteresowania w czasie VI sesji plenarnej. O guzach mózgu u dzieci opowiedział prof. dr hab. n. med. Marek Mandera, a o historii postrzegania bólu przez dzieci i o jego wpływie mówiła dr n. med. Agata Panas. Jak wielkim wyzwaniem dla opieki paliatywnej jest dziecko z chorobą nowotworową dowiedzieliśmy się od dr n. med. Małgorzaty Stolarskiej. Wykład „Wybrane problemy chorych terminalnie w aspekcie Międzynarodowej Klasyfikacji Praktyki Pielęgniarskiej ICNP” wygłosiła dr n. med. Hanna Grabowska. W VII sesji plenarnej usłyszeć mogliśmy wystąpienie dr hab. n. med. Wojciecha Lepperta „Wstępna ocena modelu wzmocnionej domowej opieki paliatywnej w warunkach polskich przez Grupę Ekspertów Międzynarodowego Projektu Zintegrowanej Oceny Technologii Zdrowotnych” oraz wykład dr n. med. Marcina Wiśniewskiego o stanach nagłych w opiece paliatywnej. Mgr Anna Białoń-Janusz przybliżyła praktyczne aspekty nawadniania organizmu, a ostatnim wystąpieniem Jubileuszowej Konferencji był wykład „Pielęgniarstwo opieki paliatywnej w systemie kształcenia podyplomowego pielęgniarek” wygłoszony przez mgr Martę Andrzejewską i mgr Agnieszkę Janczurę z Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych. Podczas trwania Konferencji uczestnicy mogli również skorzystać z wiedzy i rozwiązań proponowanych przez partnerów Konferencji, a chętni uczestnicy Konferencji wzięli udział w zwiedzaniu Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II w Częstochowie.
Za objęcie Konferencji patronatem medialnym, dzięki któremu idea opieki paliatywnej dociera do tysięcy potrzebujących, dziękujemy: Telewizji Polskiej Katowice, Tygodnikowi Katolickiemu Niedziela, Telewizji Orion, Medycynie Praktycznej, Dziennikowi Zachodniemu, oraz Ogólnopolskiemu Systemowi Ochrony Zdrowia oraz Magazyn Pielęgniarki i Położnej.
Gwarantem najwyższych standardów i jakości naszej Konferencji są osoby i instytucje, które poparły jej organizację. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: Arcybiskup Metropolita Częstochowski ks. dr Wacław Depo, Naczelna Izba Lekarska, Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych, Starosta Częstochowski, prof. dr. hab. n. med. Violetta Skrzypulec-Plinta, prorektor ds. rozwoju i promocji uczelni Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Prezes Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Opieki Paliatywnej mgr Anna Kaptacz, Konsultant Krajowy w dziedzinie medycyny paliatywnej dr n. med. Wiesława Pokropska, Konsultant Krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej mgr Izabela Kaptacz, Konsultant Wojewódzki w dziedzinie medycyny paliatywnej dr n. med. Jadwiga Pyszkowska oraz Polskie Towarzystwo Medycyny Paliatywnej.
Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom, które zechciały przyjąć zaproszenie na naszą Konferencję. Niezmiernie cieszymy się, że do Częstochowy przybyło tak wielu znakomitych prelegentów i gości oraz uczestników, którzy swoją obecnością uświetnili nasze wydarzenie. Życie to wartość, której bronimy do ostatniego szeptu, do ostatniego tchu, do ostatniego zamknięcia powiek.
Niech motto XX Jubileuszowej Konferencji "Hospicjum sztuką życia - sztuką jest pomagać" przyświeca nam w codziennej służbie chorym terminalnie i podtrzymuje wiarę w sens i wielką wagę idei opieki paliatywnej. Swoimi działaniami i poświęceniem na rzecz drugiego człowieka, możemy sprawić, że wzbogacimy o dobro nie tylko świat, ale także własne serce.


warzystwa.